top of page

3 מסלולי שירות לבחירה:

 • הסכם התקשרות בעלות קבועה המקנה שירות מקיף הכולל:

 • תחזוקה מלאה של כל מערכי המחשוב והרשת לרבות שירותי Out-Sourcing

 • תמיכה מלאה של מערכות מחשוב שרתים וציוד תקשורת

 • מתן פתרונות מקיפים למערך המחשוב והרשת

 • תכנון, הקמה ותחזוקה של מערכות אבטחה במעגל סגור

 • אספקה והתקנת שרתים תחנות קצה ציוד היקפי ואפליקציות

 • תכנון והקמת תשתיות תקשורת, חדרים וארונות

 • טיפול בכל סביבות עבודה מבוססות מערכות מידע ומערכות הפעלה

 • מערך גיבויים, אבטחת מידע, הגנה מפני מזיקים

רכישת בנק שעות מקנה מסלול חוזי לקבלת שירות בכל עת על בסיס עלות שעת עבודה הנמוכה מהמחירון. 

 

 • השירות אינו מוגבל בזמן, וכולל את כל סל השירותים:

 • טיפול במערך המחשוב של הארגון לרבות חומרה ותוכנה

 • יעוץ טכני

 • הקמת רשתות ומערכות מידע

 • ניהול מערכי סיסטם בארגון

 • הקמת מערכות הגנה ואבטחת מידע

 • מסלול ללא הסכם התקשרות אשר ניתן על בסיס זמינות.

 • טיפול במערך המחשוב של הארגון לרבות חומרה ותוכנה

 • יעוץ טכני

 • הקמת רשתות ומערכות מידע

 • ניהול מערכי סיסטם בארגון

 • הקמת מערכות הגנה ואבטחת מידע

קריאת

שרות

בנק

שעות

מסלול

ריטיינר

bottom of page