top of page

מערכות מידע

כשניגשים לניהול והקמת פרויקט בתחומי התשתיות, שדרוג מערכות המחשוב הקיימות כיום בארגון, אפיון והטמעת תוכנות או שדרוג מערכות קצה בארגון/חברה – יש לקחת בחשבון מכלול נושאים שכל אחד משפיע מאוד הן על אופי הפרויקט, היקף עלויות הטמעת תוכנות וצרכי תפעול ותחזוקה נדרשים.

 

לכן חשוב כי נלווה אתכם בעצות מקצועיות ונבצע את הבדיקות הנדרשות ואת האפיון המיטבי טרם תחילת ביצוע הפרויקט.

 

ניסיוננו הרב מאפשר לקחת בחשבון את מכלול הפרמטרים במרכיבים פרויקטים אלו ולמקסם אותם במהלך האפיון ובהצגת תוכנית ביצוע בעלויות מתאימות הן להגדות הצרכים והן למשאבים שהוקצו לכך בחברה.

 

כמו כן, תיאום ציפיות בנושא לוחות זמנים לביצוע, הפרעה מינימאלית בזמן ההטמעה בעבודת הארגון, הכנה מתאימה הן ברמת הלוגיסטיקה והן ברמת הליווי התקציבי וכל שאר הפעולות הנדרשות לביצוע מהיר חלק ומוקד בתהליך הקמת התשתית המחודשת והטמעת המערכות בארגון.

אין חברה שלא חוששת מהיום שבו יפרצו לה השרתים ויעשה שימוש לא הוגן במידע הפנים ארגוני שלה. זה יכול להיות ע"י האקרים, אויבנו מעבר לים או חברה מתחרה שהחליטה לנקוט באמצעים לא כשרים על מנת לאסוף מידע מארגונכם ולהשתמש בו במכרזים או המקומות תורפה שלא תצפו להם.

 

אבטחת המידע מבוסס על הקמת מערכת תומכת, אשר בד"כ גם היא מבוססת ממספר מוקדי פעילות ושכבות הגנה.

חלק מההגנות הן על מערכות המיילים וכניסת המיע לארגון, חלק מהמערכות הן הגנות וירוסים על השרתים, חלקן מבוססות בתוכנות ניטור ואיתור עומסי תעבורה בארגון על בסיס קבוע ושוטף ועל בסיס פעילות סדירה אשר בעת התקפה או חדירת וירוסים משתנה פרופיל העברת המידע וישנו זיהוי של פעילות חריגה ובלתי סבירה.

 

כמו כן ישנן תוכנות ניתור והגנה "פיירוול" וניהול מערך מורחב של משתמשים, סיסמאות והרשאות תפעול לפי רמות החשיפה המוגדרות לכל בעל תפקיד.

 

עקרי מערכת האבטחה הם:

  • אפיון והגדרת רמת סיכונים לארגון באופן כללי

  • בדיקה של מתחרים ומקורות פגיעה חיצוניים

  • הגדרת חומת אש – "פיירוול"

  • הקמת מערכת /תוכנה להגנה מפני וירוסים

  • שימוש מאובטח באינטרנט

  • התאמת חומרה המאבטחת את הרשת

  • שימוש ב- VPN (רשת פרטית וירטואלית לחיבורים מרוחקים)

  • הרשאות למשתמשים בהתאם לביצוע פעולות להם הם מורשים 

  • הדרכת והנחיית העובדים בארגון - לפעילות מאובטחת ורמות סיכון/חשיפה נדרשות

bottom of page