top of page

שירותי מחשוב

כל גוף עסקי המנהל מידע פנים ארגוני או מידע אל מול לקוחות וגופים חיצוניים מכיר היטב ויודע את מורכבות ומגוון המשימות הנלוות להקמה, תחזוקה, שמירה וארגון מידע זה.

 

בתחום זה, שירותינו כוללים את ביצוע והקמה - לפי:

  • אפיון מקדים, לפי ניתוח צרכים עכשוויים והתפתחות עתידית בארגון

  • תכנון ועיצוב פריסת רשת מחשבים בארגון

  • הקמת תשתיות עפ"י צרכי החברה

  • עבודה מול ספקי האינטרנט והטלפוניה

  • יישום והקמה של כל הרשת/תשתית וציודי קצה

  • הטמעת מערכות ניהול הפעלה תחזוקה ותיאום בין המערכות/רשת

  • ליווי ותמיכה טכנית שוטפת הן של צוות המפעילים והן בטיפול ופתירת בעיות טכניות שוטפות (24/7)

  • תחזוקה שוטפת של הרשת כולה.

אנו מאמינים כי השירות המיטבי שאנו מספקים צריך להכיל ולכלול את שלל הפעילויות וההיבטים האופרטיביים כפי שהוגדרו לעיל בראשי פרקים, על מנת לאפשר לארגון לעבוד עם כמויות מידע גדולות בצורה שוטפת ורציפה מצד אחד, לאפשר לו עקומת צמיחה ואפשרות להגדלה בטיפול ושמירה של מידעים יחד עם ההגנות הנדרשות והתחזוקה השוטפת של מערך תפעולי זה.

 

בדיוק לכך הכשרנו צוות מקצועי שנשען על שנים רבות של ניסיון בעבודה אל מול ובחברות מובילות במקש, יחד עם יכולות ביצוע מוכחות ומבוססות ידע והתמחות בתחומי ה-IT.

 

תהליך העבודה דומה למאפייני הפעילות כפי שצוינו לעיל. הוא מתחיל באפיון הצרכים הנוכחיים ובחינה של התפתחות ארגונית לצרכים עתידיים, אפיון המערכות, ליווי רכש והתקנה, הכשרת צוות פנים ארגוני ולבסוף תחזוקה שוטפת והגנה/גיבוי לשמירה על חומרי ומידע ארגוני.

 

bottom of page